Testimonials

เล็กฟรีแลนเซอร์ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และไอทีมามากกว่า 10 ปี! ทีมงานมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบเว็บไซต์ งานกราฟิก โปรเจคต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
อนนท์ เตียงตั้งรัมย์
Freelancer, Website Designer,Graphic designer

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่มักเกิดขึ้นจากทีมฟรีแลนซ์เอง และลูกค้าที่มีการติดต่อสอบถามเข้ามา มีดังนี้

คุณสามารถเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์ได้โดย:

 1. ตรวจสอบความรู้ความสามารถของตนเอง
 2. สร้างโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสม
 3. ประกาศโปรเจกต์และโปรโมทให้โดดเด่น
 4. ควรเรียนรู้การตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน
 5. ปรึกษา “เล็กฟรีแลนเซอร์” เพื่อได้รับคำแนะนำในการเป็นฟรีแลนซ์

เล็กฟรีแลนเซอร์ จะมีการขยายธุรกิจในอนาคต หากทีมงานใดที่สนใจร่วมงาน สามารถคุยรายละเอียดสอบถามได้ที่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่สะดวก

คุณสามารถติดต่อกับเล็กฟรีแลนเซอร์ได้โดย:

 1. ส่งข้อความถึงเล็กฟรีแลนเซอร์ผ่านแพลตฟอร์มของเลือก
 2. ส่งอีเมล์หรือใช้ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ที่เล็กฟรีแลนเซอร์ได้แจ้งไว้ในโปรไฟล์หรือเว็บไซต์ของเขา
 3. สนทนากับเล็กฟรีแลนเซอร์ผ่านแชทหรือโทรศัพท์ถ้าเป็นเรื่องด่วน
 1. บริการหน้าร้านให้บริการตั้งแต่ 6.00-18.00 น. ทุกวัน
 2. การบริการให้ทางระบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 1. ท่านสามารถฝากประวัติไว้กับทาง “เล็กฟรีแลนเซอร์” หรือช่องทางออนไลน์ทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค ไลน์ ระบบฝากข้อความ อีเมล์ หรืออื่น ๆ 
 2. หากมีงานโปรเจคจากลูกค้าติดต่อมาทางเล็กฟรีแลนเซอร์ และหากงานใดมีความจำเป็นต้องการทีมงานเพิ่ม ทางเราจะทำการติดต่อหาท่านทันที เพื่อเสนอชิ้นงานที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณ
 1. เมื่อฟรีแลนซ์ท่านใดร่วมทำโปรเจคชิ้นงานหนึ่งๆ จะมีการคุยรายละเอียดเบื้องต้นและทำข้อตกลงกันก่อนลงมือปฏิบัติงาน หลังจากงานส่งมอบลูกค้าเสร็จเรียบร้อยทางเราจะมีส่วนแบ่งให้กับฟรีแลนซ์ที่ร่วมทีมตามสัดส่วนในข้อตกลง
 2. หากฟรีแลนซ์ท่านใดอยากมีรายได้เสริมจากการทำงานฟรีแลนซ์ร่วมกับเรา ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้งานของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับความพึงพอใจ
 1. งานเขียนและแก้ไขเนื้อหา: เช่น บทความบนเว็บไซต์ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รีวิวสินค้า และอื่นๆ

 2. งานออกแบบกราฟิก: เช่น โลโก้ เนื้อหากราฟิกบนโซเชียลมีเดีย แผ่นป้าย และอื่นๆ

 3. งานโปรแกรมมิ่ง: เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ และเว็บไซต์

 4. งานการตลาดออนไลน์: เช่น การจัดการแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์ การจัดการอีเมล์มาร์เก็ตติ้ง และอื่นๆ

 5. งานบริการลูกค้า: เช่น การตอบคำถามลูกค้า การช่วยเหลือในการใช้งานเว็บไซต์ และอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีงานอื่นๆ ที่เล็กฟรีแลนเซอร์สามารถทำได้ตามความเชี่ยวชาญและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยครับ

ข้อกำหนดที่สำคัญในการเป็นผู้ให้บริการฟรีแลนซ์ประกอบด้วย:

 1. มีความรู้ความสามารถในงานที่ต้องการเสมอ
 2. มีโปรไฟล์ออนไลน์ที่สมบูรณ์และน่าสนใจ
 3. ให้บริการแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลาและตามข้อตกลง
 4. ราคาเหมาะสมและคุณภาพการทำงานคุ้มค่ากับราคา
 5. สื่อสารกับลูกค้าอย่างชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น
 6. รักษาความลับและปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า

คุณควรอ่านและเข้าใจข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความไม่เข้ากันของทั้งสองฝ่ายในภายหลัง

 1. เล็กฟรีแลนเซอร์ คือ ผู้ให้บริการงานฟรีแลนซ์กับลูกค้าโดยตรง และมีการเปิดรับผู้ร่วมทีมงานฟรีแลนซ์เป็นครั้งคราวตามงานที่ลูกค้ามอบหมาย
 2. คุณสมบัติของฟรีแลนซ์ที่สนใจเข้าร่วมทีมต้องศึกษารายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนและข้อตกลงการทำงานร่วมกันกับทางเล็กฟรีแลนเซอร์ก่อนเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับโปรเจคงานจากลูกค้า และเกิดปัญหาในภายหลัง
 1. ค่าตอบแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการรับงานจากลูกค้า โดยทางเล็กฟรีแลนเซอร์ จะเสนอราคาต่องานเพื่อให้ทีมฟรีแลนซ์ที่มีความสนใจ สามารถตัดสินใจก่อนการลงมือปฏิบัติงาน รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานตามความเหมาะสม
 2. ฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมทีมต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานโปรเจคของลูกค้าให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามตกลง หากพิจารณาแล้วงานใดที่ทีมงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโปรเจคนั้น ๆ เป็นงาน ๆ ไป

หากคุณต้องการงานที่รวดเร็วและราคาประหยัด!

ค้นหางานฟรีแลนซ์ที่ใช่