เทคโนโลยีในประเทศไทยปัจจุบัน


ประเทศไทยมีภาคส่วนเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่ง ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่ง และมีศูนย์วิจัยและพัฒนาหลายแห่ง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าไฮเทค เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคส่วนเทคโนโลยี

ประเด็นสำคัญบางประการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)