การหารายได้จากเว็บไซต์ PHP ด้วย AdSense

AdSense PHP หารายได้จากเว็บไซต์ PHP ด้วย AdSense บทความนี้สอนวิธีการรับ และติดโค้ดบนเว็บไซต์ภาษา PHP เพื่อหารายได้จากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ PHP ของคุณ มีรายละเอียด และลำดับขั้นตอนดังนี้

ตัวอย่าง AdSense PHP หารายได้จากเว็บไซต์ PHP ด้วย AdSense

1. สมัครสมาชิก Gmail และเข้าเว็บไซต์ Google AdSense ตามลิงก์ด้านล่างได้เลย

https://www.google.com/adsense/

2. เมนูเว็บไซต์ คลิกปุ่มเพิ่มเว็บไซต์ จากนั้นใส่ URL ของเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นกดบันทึก และดำเนินการต่อ

3. การติด AdSense บนเว็บไซต์ PHP มี 2 แบบ คือ Auto และ Manual แตกต่างกันตรงที่

3.1 Auto คือ ติดโฆษณาอัตโนมัติ โดยการวางโค้ดเดียวในเว็บไซต์ และ Google จะวางโฆษณาในตำแหน่งต่างๆ เองโดยอัตโนมัติ

3.2 Manual คือ ติดโฆษณาเอง เจ้าของเว็บไซต์ต้องสร้างหน่วยโฆษณาแต่ละอันเอง และนำโค้ดไปวางในแต่ละจุดที่ต้องการแสดงผลโฆษณาด้วยตัวเอง

4. สำหรับเริ่มต้น บทความนี้เลือกเป็น Auto โดยการเลือกเมนูโฆษณา และกดปุ่ม รับโค้ด จากนั้นนำโค้ดที่ได้มาไปวางภานในแท็ก head ของเว็บไซต์ PHP

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-XXXXXX"
     crossorigin="anonymous"></script>

5. กรณีต้องการติดโค้ดในแท็ก PHP แนะนำให้ใช้คำสั่ง echo และเปลี่ยนโค้ดในโฆษณาจาก single quote เป็น double quote

<?php
	echo "<script async src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-XXXXXX' crossorigin='anonymous'></script>";
?>

6. กรณีถ้าเว็บไซต์ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ให้รอจนกว่าทาง Google จะอนุมัติ โฆษณาถึงจะเริ่มแสดงผล และพร้อมสำหรับการหารายได้ให้กับเว็บไซต์ PHP ของคุณ

หมายเหตุ

AdSense PHP หารายได้จากเว็บไซต์ PHP ด้วย AdSense ลำดับขั้นตอนเหมือนกับการติด Google AdSense ในภาษาอื่นๆ คือ ต้องรับโค้ด และนำโค้ดดังกล่าวมาในเว็บไซต์ในตำแหน่งที่ต้องการ กรณีต้องการให้ Google จัดการเรื่องการแสดงผล แนะนำให้ใช้ระบบโฆษณาอัตโนมัติ ด้วย AdSense Auto ads