เครื่องวัดความดัน มีการรับประกัน เครื่องวัดความดันโลหิต ที่วัดความดัน แบบพกพา หน้าจอ LCD ใช้ได้ทั้งเด็กและผูู้ใหญ่