วิธีการสร้างฐานข้อมูล

หากต้องการสร้างฐานข้อมูลใหม่โดยใช้ MySQLi คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน mysqli_query นี่คือตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลชื่อ "studio"

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE studio";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Database created successfully";
} else {
    echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

โค๊ดนี้จะสร้างฐานข้อมูลใหม่ชื่อ "Studio" บนเซิร์ฟเวอร์ MySQL