ลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์ผ่าน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนจะสาย

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 จะเป็นการเปิดช่องทางการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ และยังไม่ได้ความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้ ผ่านระบบออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมครอบคลุมหนี้ดังนี้

 • สินเชื่อบัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถ จำนำทะเบียนรถ
 • นาโนไฟแนนซ์
 • สินเชื่อที่อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์
 • สินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

*หมายเหตุ
ลูกหนี้ที่เข้าร่วมได้ : ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ จากผลกระทบที่รายได้ยังไม่กลับมา เพราะสถานการณ์โควิด หรือ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
เงื่อนไขการแก้หนี้ : ขึ้นอยู่กับสถานะหนี้และความสามรถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
ลงทะเบียนแก้หนี้ผ่าน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนจะสาย

ระะยะที่ 2 กระทรวงการคลัง ธปท. ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จะเพิ่มโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐ และจะจัดงานมหกรรมสัญจร ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะจัดระหว่างเดือน พ.ย. 65 ถึงเดือน ม.ค. 66

การเตรียมตัวเพื่อสมัครเข้าร่วม “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ลูกหนี้ควรปฏิบัติตัวดังนี้

 1. เช็กภาระหนี้ และความสามารถในการชำระหนี้
 2. พิจารณาเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ตนสามารถปฏิบัติได้ตลอดสัญญา
 3. หากสามารถจ่ายหนี้ได้ ขอให้พยายามจ่ายหนี้ก่อน
 4. ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปกับสถาบันการเงิน หากมีค่างวดที่ถึงกำหนด ขอให้ชำระก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เสียประวัติ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีดังนี้

 • ลูกหนี้จะต้องยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th/debtfair
 • ภายใน 3-4 วัน แบงก์ชาติส่งเรื่องให้เจ้าหนี้ที่ร่วมในมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ตามที่ผู้ลงทะเบียนระบุ
 • ภายใน 14 วันลูกหนี้รอรับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหนี้เพื่อเจรจาเงื่อนไข
 • สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ภายหลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จ หากไม่ได้รับการติดต่อหลังจากลงทะเบียนเกิน 18 วัน สามารถติดตามสถานะกับเจ้าหนี้ที่ท่านลงทะเบียนไว้