ปัญหาสุขภาพจากการทำงาน

ถ้าพูดถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน หลายคนคงเคยมีปัญหาเหล่านี้มาบ้างแล้ว โดยส่วนตัวแอดมินเล็กฟรีแลนเซอร์เอง ก็เคยประสบกับปัญหาสุขภาพมาไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานประจำจะเจอและมีปัญหาตามมาเมื่อเราไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดี เพราะมัวทำแต่งานนั่นเอง

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานอาจมีหลายแบบ ที่มักเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำงานอย่างหนัก โดยไม่มีเวลาพักผ่อน หรือให้ความสนใจ เช่น

1.ปัญหาเกี่ยวกับการประสาท
2.ปัญหาสุขภาพในทางการแพทย์
3.ปัญหาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
4.ปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อน

ปัญหาที่กล่าวมามีลักษณะอย่างไรนั้น แอดมินได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวมาเล่าต่อกันฟังดังนี้
1.ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทจากการทำงาน

ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่เกิดจากการทำงาน อาจเกิดจากการใช้สิ่งของต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแรงรบกวนในระบบประสาท เช่น เสียงดัง, แสงสว่างสูง หรือ การทำงานในแสงแดดและแสงไฟสูง นอกจากนี้อาจเกิดจากการทำงานที่ต้องคอยควบคุมหรือตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดเวลาทำให้ตัวเองต้องอยู่ในสถานการณ์ความเครียดสูง และทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น อาการซึมเศร้า,และ ภาวะแวดล้อมทางระบบประสาท

2.ปัญหาสุขภาพในทางการแพทย์จากการทำงาน

ปัญหาสุขภาพในทางการแพทย์ที่เกิดจากการทำงาน อาจเกิดจากการใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น เป็นโรคติดเชื้อ หรือต้องเป็นผู้ป้องกันโรค โดยต้องใช้เครื่องป้องกันสารเสพติด การทำงานในทางการแพทย์นั้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น โรคอัมพฤกษ์, ปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อน และโรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

3.ปัญหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายจากการทำงาน

ปัญหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เกิดจากการทำงาน อาจเกิดจากการทำงานที่ต้องนั่งหรืออยู่ที่เดียวกันเป็นเวลานาน หรือการทำงานที่ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก เช่น งานบรรทุก, งานโรงงาน, งานสถานที่แพทย์ ซึ่งอาจทำให้ร่างกายเหนื่อยเป็นอย่างมาก และเกิดปัญหาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น การซ้ำซ้อนของอาการเจ็บปวด, การลดความสมดุลในการใช้กล้ามเนื้อ, ปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเวียนและการเคลื่อนไหว

4.ปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนจากการทำงาน

ปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนที่เกิดจากการทำงาน อาจเกิดจากการทำงานที่ต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมาก และต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ควรจะพักผ่อน เช่น การทำงานในแบบออฟเวอร์ การทำงานล่วงเวลา หรือการทำงานในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำ ซึ่งจะเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนจากการทำงาน และอาจเป็นปัญหาในเรื่องของความเหนื่อยล้าหรือความกังวลเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตและสุขภาพประจำตัว และอาจทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภายหลัง

มีหลายวิธีสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากการทำงาน อย่างเช่น

  1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ช่วยให้เราปลุกพลังงานและลดความเครียด
  2. ทำกิจกรรมที่เหมาะสม หากคุณเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมบนโต๊ะ อาจจะทำกิจกรรมบนโต๊ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  3. ปรับจัดการเวลา ปรับจัดการเวลาในการทำงานเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากการใช้เวลานานเกินไป
  4. ปรึกษาแพทย์ หากคุณมีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน คุณควรหาเวลาไปพบแพท์เพื่อปรึกษาแพทย์